Accueil - Agile Valeure beim SIGI
Actualités | SIGINOVA

Agile Valeure beim SIGI

Beim SIGI gëtt no de Valeure vum Agile Management geschafft. De Carlo Gambucci erkläert an eiser Serie zu SIGINOVA wéi de SIGI dëst ëmgesat huet.

Hei kënnt Dir Iech de 4. Deel ukucken: Deploiement vu SIGINOVA.

Méi Informatiounen an Temoignagen fannt der op eiser Saït zum SIGINOVA.