Accueil - Rolle vun der Kommunikatioun mam Bierger a Krisenzäiten
27/03/2020 16:04

Rolle vun der Kommunikatioun mam Bierger a Krisenzäiten

De SIGI huet eng Rei nëtzlech Produiten entwéckelt wei z.B. sms2citizen, déi et der Gemeng erméiglecht schnell an onkomplizéiert mat hire Bierger ze kommunizeieren.

An engem Interview mam SYVICOL hate mer d’Méiglechkeet méi ausféierlech iwwert dësen Thema ze schwätzen: