Accueil - Produit Séances am SIGINOVA

Produit Séances am SIGINOVA

En kollaborative Produit am Häerze vun der Organisation communale.

De Produit Séances am SIGINOVA ënnerstëtzt de Gemengesekretär an der Organisatioun vun de Séancë vum Schäfferot a Gemengeroot. D’Servicer Collège Echevinal an Conseil Communal goufen am SIGINOVA entwéckelt an de SIGI huet de Service Bureau (versioun collège échevinal) als Pilotgemeng betreit.

Doduerch dass Séances mat allen anere Servicer am SIGINOVA interagéiert ass, kennen d’Gemengeservicer hier Punkte fir den Ordre du jour direkt aus den eenzele Métiers -Produiten afléisse loossen, ouni zousätzlechen Opwand.

Wéi eng Virdeeler dësen neie Produit an der Organisation communale bréngt, huet eis de Jean-Louis Vitali, Lead vum Centre de compétences Organisation communalen an Direktiounsmember vum SIGI an dësem Interview erzielt.