Accueil - Projets clients

Projets clients

Baugeneemegungen am SIGINOVA

Zu Wäiswampech lafen zukünfteg d’Prozedure fir d’Baugeneemegungen iwwer déi nei innovativ Léisung vum SIGI.

Éischte Gemengeservice am SIGINOVA

Am Juni 2020 ass den éischte Service vu SIGINOVA um Terrain ëmgesat ginn. An der Gemeng Wäiswampech gëtt elo all Baugeneemegung integral am neie Service „Autorisation de bâtir“ am SIGINOVA traitéiert, an dëst vun der Demande vum Bierger bis zum Erstelle vum „Roude Punkt“ an der Blockchain.

D’Budgetspreparatioun

D‘Budgetspreparatioun, ass eng vun deene wichtegsten Aufgabe vun der Gemeng well de Budget vum nächste Joer wäitreechend Konsequenze fir de gudde Fonctionnement an déi zukünfteg Entwécklung vun der Gemeng huet.