Accueil - Projets clients

Projets clients

Pilotprojet – Gestioun vun de Kautiounen

D’Gestioun vun de Kautiounen, déi z.B. bei Baugeneemegungen ufalen, bei der Locatioun vu Säll oder och bei Poubellen, ass fir all d’Gemengen eng komplizéiert Affär. Duerfir huet de SIGI speziell fir dee Besoin eng Solutioun entwéckelt: Gestion des Cautions

Elektronesch Verdeelung vun de Lounziedelen

D’Digitaliséierung vun de Verwaltungsprozeduren ass e wichtegen Thema an de SIGI ënnerstëtzt d‘Gemenge bei dëser Demarche. Wann et ëm de Lounziedel geet, da sinn d’Erausfuerderunge vun der Numerisation besonnesch komplex.

Digital Fournisseursrechnungen

D’Gemengen zu Lëtzebuerg traitéieren all Joer ca. 733.000 Fournisseursrechnungen. Fir dee groussen Aarbechtsopwand reduzéieren ze kënne proposéiert de SIGI eng Solutioun mat där d’Facturen, déi erakommen, net méi geprint musse ginn. Ronn 70% vun de Gemenge schaffe scho mat deem bestehende System.

Collaboration SIGI SIDEC

Après le succès du projet pilote mené dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre, le SIDEC a décidé de réorganiser son système de collecte de déchets pour toutes les 46 communes membres du syndicat.
image-illustration-actualite