Témoignages

Pacte Nature – Digitalisatioun am Zeeche vun der Nohaltegkeet an der Gemeng Beetebuerg

Pacte Nature – Digitalisatioun am Zeeche vun der Nohaltegkeet an der Gemeng Beetebuerg

D’Gemenge sinn am Pacte Nature e wichtege Partner vum Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement Durable am Schutz vu Natur a Ressourcen. Si leeschten e wesentleche Bäitrag bei der Ëmsetzung vum nationale Strategieplang géint de Klimawandel. Am Katalog vum Pacte Nature si 77 Mesurë festgehale mat deenen all Gemeng déi individuell a kommunal Moossname kann ëmsetzen a retracéieren.

D’Budgetspreparatioun

D’Budgetspreparatioun

D‘Budgetspreparatioun, ass eng vun deene wichtegsten Aufgabe vun der Gemeng well de Budget vum nächste Joer wäitreechend Konsequenze fir de gudde Fonctionnement an déi zukünfteg Entwécklung vun der Gemeng huet.